Terug Gemeenteraad

ma 24/06/2024 - 20:30 Raadzaal

Open zitting

Consensuspunten

Algemene zaken

Secretariaat
Financiën

Grondgebiedzaken

Milieu
 • De Aziatische Hoornaar is een invasieve uitheemse soort, zoals gedefinieerd in het Soortenbesluit en prijkt op de lijst van voor de Europese Unie zorgwekkende uitheemse soorten. Deze soort verschilt onder meer van de inheemse soorten in dat zij 2 types van nesten bouwen, een primair nest in het voorjaar en een secundair nest vanaf de zomer.

  Het primaire nest bevindt zich hooguit enkele meters van de grond, het secundaire nest bevindt zich op grote hoogte (20 à 30 meter).

  De brandweer doet enkel aan verdelging van nesten indien ze gelegen zijn in de buurt van mensen en hinderlijk worden bevonden. Bijvoorbeeld in de buurt van een woning, op openbaar domein waar mensen nabij zijn, speeltuinen of pleintjes... De brandweer komt niet tussen voor nesten van hoornaars in gebieden buiten de bebouwde zone of in agrarische gebieden.

  Ook doen ze geen bestrijding van niet hinderlijke primaire en secundaire nesten.

  ANB voorziet een raamovereenkomst, waarop de gemeente kan intekenen.

Technische dienst
Vergunningen
 • Het huidige addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met het Energiehuis Limburg wordt stopgezet en een nieuw addendum wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de GR.

 • De aanvraag gekend als OMV_2023148684 handelt over het verkavelen van percelen gelegen aan de Liebroekstraat en het verlengde van de Zelkstraat. Voor deze aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van percelen dient een bestaande (juridisch aanwezige) buurtweg verplaatst en deels afgeschaft te worden, dienen er aanpassingen aan bestaande wegenis te gebeuren en dient een weg bij aangelegd (verlengd) te worden. Een niet-geofficialiseerd bestaand paadje wordt tevens bestendigd als trage weg. Deze handelingen dienen voorgelegd te worden aan de gemeenteraad als ‘zaak der wegen’. Dit gemeenteraadsdossier beperkt zich dus niet tot de contour van de vergunningsaanvraag OMV_2023148684, maar baseert zich wel hierop om tot dit besluit te komen. 

Vrije tijd en Welzijn

Jeugd

Varia en mededelingen

Vragen en antwoorden


Publicaties

Besluitenlijst