Terug OCMW Raad

ma 24/06/2024 - 20:00 Raadzaal

Openbare zitting

 • Vermits  Sarie Coninx haar ontslag heeft gegeven als lid BCSD en zij geen opvolg(st)er heeft, dient er een nieuwe voordracht voor haar opvolging in het BCSD te gebeuren.

 • Goedkeuring van de jaarrekening van het OCMW Halen voor het dienstjaar 2023

 • Clienten die niet onmiddellijk toegeleid kunnen worden naar de arbeidsmarkt ontvangen een advies welzijn vanuit VDAB/GTB. 

  Deze doelgroep (personen met het advies welzijn) wordt niet of onvoldoende bereikt door de hulp- en dienstverlening. Daar probeert  het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal (GBO) verandering in te brengen.   

  De partners van een GBO samenwerkingsverband, waaronder het OCMW, zorgen ervoor dat mensen zonder omwegen bij de juiste hulp belanden en beweegt zich proactief naar kwetsbare burgers die niet/moeilijk worden bereikt. De partners van een GBO samenwerkingsverband willen iets doen aan onderbescherming en nauw aansluiten bij de vragen en noden van mensen. Ze is gericht op twee belangrijke doelstellingen:     

  ●          het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening  

  ●          het tegengaan van onderbescherming. 

  Voor de gegevensuitwisseling in het kader van personen met advies welzijn, tussen VDAB en een partner van het samenwerkingsverband GBO, geldt er een protocolplicht. Op het moment dat het protocol ondertekend is, mogen persoonsgegevens doorgegeven worden tussen VDAB/GTB en de kernactoren van het samenwerkingsverband GBO. De VDAB voorziet de feitelijke doorgifte van gegevens via een doorgifteformulier dat versleuteld wordt gestuurd naar de contactpersoon van een partner van het samenwerkingsverband GBO, waaronder het OCMW. 

   

 • De genomen stappen in organisatiebeheersing worden gerapporteerd aan de raad, zoals decretaal bepaald

Varia en mededelingen

Vragen en antwoorden


Publicaties

Besluitenlijst