Terug
Gepubliceerd op 23/01/2023

Agenda  Gemeenteraad

ma 30/01/2023 - 20:00 Raadzaal
 • 1.

  2023_GR_00020 - Notulen - Goedkeuring notulen van de vergadering van 5 december 2022

  Goedkeuring notulen van de vorige vergadering.

 • 2.

  2023_GR_00021 - Kennisname - Zittingsverslag van de vorige zitting

  Kennisname zittingsverslag vorige zitting

 • 3.

  2023_GR_00017 - Hemelwater- en droogteplan - beslissing

  Een plan met voorstellen om Halen voor te bereiden op toekomstige periodes van extreme droogte en overvloedige regenval.

 • 4.

  2023_GR_00008 - Overdracht handtekeningsbevoegdheid van voorzitter van de GR naar de burgemeester - kennisname

  De voorzitter van de gemeenteraad kan zijn handtekeningsbevoegdheid overdragen aan een lid van de GR

  Bij schrijven van 12 januari 2023 draagt Kris Jacobs zijn handtekeningsbevoegdheid over aan Erik Van Roelen

 • 5.

  2023_GR_00011 - Vervoersregioraad en wijziging aanduiding afgevaardigd schepen - beslissing

  Wijziging afvaardinging stad in vervoersregioraad Limburg

 • 6.

  2023_GR_00012 - Wijziging afgevaardigde schepen in de interlokale vereniging plaatselijke groep Haspengouw

  Er is een wijziging in de afvaardiging van stad Halen in de ILV plaatselijke groep haspengouw

 • 7.

  2023_GR_00013 - Wijziging stemgerechtigde vertegenwoordigers projectvereniging Regionaal Landschap Lage Kempen

  Er is een wijziging in de afvaardiging voor de projectvereniging Regionaal Landschap Lage Kempen

 • 8.

  2023_GR_00014 - Wijziging vertegenwoordiger Regionaal Landschap Lage Kempen vzw

  Er is een wijziging in de vertegenwoordiging in Regionaal Landschap Lage Kempen vzw

 • 9.

  2023_GR_00009 - Raad van bestuur AGB - ontslag lid - Aanduiding nieuw lid - beslissing

  Dhr. Kris Jacobs, bestuurslid AGB namens CD&V, geeft zijn ontslag als bestuurslid.

  Volgens art. 8 van de statuten dient de GR dit ontslag uitdrukkelijk te aanvaarden. 

  Er dient een nieuw bestuurslid aangeduid te worden.

 • 10.

  2023_GR_00010 - Patrimonium-Onderhandse verkoop perceel grond op de panovensite voor de bouw van een school en aanhorigheden - ontwerpakte en bijlagen - beslissing

  De vzw Katholiek onderwijs Halen - Herk-de-Stad wenst voor de vrije basisschool van Loksbergen een nieuwbouw op te trekken aan op de panovensite.

  De gronden zijn eigendom van de stad. Zij wensen het nodige deel aan te kopen. Hiertoe is in maart 2022 een verkoopovereenkomst goedgekeurd.

  Nu ligt de akte voor ter goedkeuring.


 • 11.

  2023_GR_00005 - NIEUWE STRAATNAAM "PINBERG": DEFINITIEVE AANVAARDING - beslissing

  Voor de nieuw gecreërde woonsite aan de Schansstraat te Zelem werd door het college van burgemeester en schepenen als nieuwe straatnaam "PINBERG" voorgesteld. De Heemkundige Kring van Halen verleende een positief advies er werden geen bezwaren ingediend.

  In de procedure voor het toekennen van een nieuwe straatnaam dient de Gemeenteraad deze nu definitief te aanvaarden.

 • 12.

  2023_GR_00019 - Grondinnames Mosstraat - ontwerpaktes deel 1 - beslissing

  Een deel van de ontwerpaktes voor de innames langs de Mosstraat is klaar. Zij dienen goedgekeurd te worden.

 • 13.

  2023_GR_00015 - addendum samenwerkingsovereenkomst met het Energiehuis Duwolim

  Addendum samenwerkingsovereenkomst met het Energiehuis Duwolim

 • 14.

  2023_GR_00016 - Advies omtrent de te vormen woonmaatschappij in het werkingsgebied Limburg

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een advies te verlenen over de erkenningsaanvraag van de Woonmaatschappij Limburg.

 • 15.

  2023_GR_00018 - Verlegging en gedeeletijke afschaffing buurtweg 36 - beslissing

 • 16.

  2023_GR_00007 - Goedkeuring gebruikersreglement zaal GBS Op Dreef - beslissing

  OP DREEF  is een multifunctionele zaal, gelegen Dorpsstraat 39, 3545 Zelem. Met het oog op de verhuur is een gebruikersreglement en praktische info van toepassing. (zie bijlagen - 2) 

 • Varia en mededelingen

 • Vragen en antwoorden